Sportclubondersteuning vanuit het sportakkoord

Vanuit het sportakkoord zijn al enkele jaren ondersteunende services beschikbaar voor sportverenigingen. Beverwijkse sportverenigingen hebben hier al gebruik van gemaakt, bijv. gericht op duurzaamheid, trainingen voor trainers en bestuursondersteuning.

In december 2022 is het Nationaal Sportakkoord geupdatet. Hierin hebben 4 landelijke partijen, te weten Rijk, gemeenten, NOC*NSF en Platform Ondernemende Sportaanbieders, de doelstellingen op gebied van sport en bewegen vastgelegd.

Ondersteunende services vanuit de sportbonden en NOC*NSF blijven ook binnen het nieuwe sportakkoord beschikbaar voor sportclubs.
– besturen met visie/impact
– plan van aanpak subsidie en fondsenwerving
– pedagogisch handelen voor trainers en coaches
– positieve sportcultuur
– opleiden van trainend kader

De aanvraagprocedure hiervoor is vereenvoudigd. Aanvraag en informatie is in Beverwijk ondergebracht bij Sportaccommodaties Beverwijk en Beverwijk Fit & Actief.

Interesse en benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact met ons op.