Sportclubondersteuner Koen de Jong

We stellen graag onze nieuwe sportclubondersteuner aan u voor. Koen de Jong (34) uit Castricum is sinds deze maand in dienst bij Stichting Sportaccommodaties Beverwijk. Hij is voor 18 uur per week aangesteld om de Beverwijkse sportclubs te ondersteunen.

Koen is altijd actief geweest in de sport. Zowel als sporter, trainer en als professional. Daar komt zijn voorliefde voor sport en cultuur dan ook vandaan. Vanuit deze ervaringen weet hij hoe belangrijk de lokale sportclubs zijn. Niet alleen op het gebied van sport, maar op alle terreinen.

Sportclubondersteuning, een nieuwe tak
Met het bieden van sportclubondersteuning ontwikkelt Sportaccommodaties Beverwijk zich tot het sportloket in Beverwijk. Eén plek waar sportaanbieders terechtkunnen met hun vragen. Van hieruit vindt gecoördineerd afstemming plaats. Op deze manier bieden we sportaanbieders de best mogelijke ondersteuning. En stellen we hen in staat om zich op een toekomstbestendige manier te ontwikkelen.

Bas de Wit, directeur Sport IJmond Noord: “We zijn heel trots dat we nu ook deze service kunnen bieden aan de Beverwijkse sportclubs. Voor het organiseren van sport & bewegen wordt veel gevraagd van sportclubs. Bijvoorbeeld op gebied van wet- en regelgeving en veranderende en diverse vraag van sporters. Samen met de sportclubs willen wij zorgen voor vitale, veilige en toekomstbestendige sportclubs die Beverwijkers sportief en maatschappelijk mee laten doen. We werken hiervoor samen met o.a. de partners binnen het Beverwijkse leefstijlakkoord en de buurtsportcoaches van Beverwijk Fit & Actief.”

Beverwijk geeft met het sportloket invulling aan de doelstellingen van het Nationaal Sportakkoord. Hierin is onder andere afgesproken om een landelijk dekkend netwerk van lokale sport- en beweegloketten te organiseren.

Wethouder Ali Bal:“Als gemeente zijn we trots op de diversiteit aan sportaanbieders in Beverwijk. We kunnen hen nu gevraagd en ongevraagd ondersteuning en advies bieden via één organisatie. Ook ben ik blij dat de inrichting van het sportloket in goede overdracht en afstemming met de Beverwijkse sportraad plaatsvindt.”

Wat zijn de thema’s en werkzaamheden van de sportclubondersteuner

  • Sportclubondersteuning richt zich op procesbegeleiding in het toekomstbestendig ontwikkelen van de sportclubs
  • Advies en informatie over de werking en mogelijkheden van het Leefstijlakkoord Beverwijk, Services uit de sportlijn van het Nationaal Sportakkoord, het Jeugdfonds Sport & Cultuur, Sportfonds volwassenen en andere financieringsmogelijkheden
  • Trajectadvisering voor sportclubs over ambities en knelpunten. De inzet van de clubondersteuning is gericht op het versterken van de bestuurs- en/of organisatiekracht of de maatschappelijke positie
  • Organiseren van bijeenkomsten. Onderwerpen worden bepaald op basis van beleid en actualiteiten en afgestemd met aanbod in de regio
  • Via de website communiceren wij actualiteiten en informatie voor sportclubs

Wilt u alvast meer weten over de sportclubondersteuner? Kunnen we ergens bij helpen? Neem dan contact op via koen@sportbeverwijk.nl. Bekijk ook zijn Linked-In pagina

Foto: Beverwijkse sportraad (Cees van der Meulen & Marianne Hekman) draagt stokje over aan Koen de Jong

Sportclubondersteuner